SportKeur
FUN.SAVE.SPORT
Sportrisicosoftware
FUN.SAVE.SPORT

F FUN, daar gaat het om!


Door de risico’s die bij sporten komen kijken te beheersen kan iedereen onbezorgd genieten van sport. Zo staat de FUN door het risicomanagement van de sport, voorop.

VOOR WIE?

SportKeur is voor iedereen!

Of u nu zelf de sporter bent, de toeschouwer, in de vereniging of bond zit, leverancier bent, een stichting beheert of vanuit de overheid en hulpdiensten betrokken bent, SportKeur geeft jou DIE informatie waar JIJ wat aan hebt.

Wat heb ik daar aan?

Je weet welke risico’s er voor JOUW sport en vanuit JOUW hoedanigheid zijn. Ook weet je hoe groot die risico’s zijn en wat je er aan kunt doen om ongewenste risico’s kleiner te maken. SportKeur bevat protocollen voor alle risico’s. 

Als de risico’s onder controle zijn kun je je richten op de sport, hoeft het bestuur niet wakker te liggen en kunnen overheden en hulpdiensten op een eenduidige manier omgaan met de risico’s. 

Risicobeheersing geeft rust en zekerheid.

SOFTWARE

SportKeur is een software oplossing met websites, apps en heel veel inhoud en kennis. SportKeur wordt continue gevoed vanuit kennisinstellingen en technische koppelingen.

Wanneer je de website of app opent krijg je op basis van jouw profiel informatie waar je echt wat aan hebt. Zo helpt iedere gebruiker vanuit een community om de risico’s rond sport te beheersen.

0
Gebruikers
0
Documenten
0
Protocollen
0
Minder ongelukken
10 blokken komen samen in integrale risico beheersing
Sociaal

Sporten brengt sociale risico’s met zich mee. Heeft u die in beeld?

SPORTER

De sporter zelf loopt risico’s. Dat hoeft niet erg te zijn! Sommige risico’s maken de sport juist wat het is. Andere zijn echter ongewenst. Heeft u het scherp?

ORGANISATIE

De sportorganisatie, -vereniging, of-bond krijgt heel wat vragen op zich af. Of het nu gaat om verantwoordelijkheid, verzekeringen, vergunningen of financien; risico’s zijn van belang.

TOESCHOUWER

Toeschouwers willen onbezorgd kunnen genieten! Zij moeten zich kunnen focussen op de sport bij een evenement of op een locatie binnen of buiten. Daarbij moet het niet nodig zijn dat het risico op uit de bocht vliegende auto’s of instortende tribunes de spanning veroorzaakt.

MATERI(AA)(EE)L

Of het nu gaat om een springkussen, speeltoestel of de rolbeugel in een sportauto, veiligheid begint met deugdelijk materiaal en materieel, goed onderhoud en juist gebruik. Beheerst u deze risico’s?

ACCOMMODATIES

De risico’s die de accommodatie met zich meebrengt zijn aanzienlijk. Of het nu gaat om instortingsgevaar bij een stadion of gymzaal, tijdens een wedstrijd of onderwijs of dat het gaat om ventilatie en luchtzuivering bij virussen als Covid-19. Kunt u aantonen dat de risico’s compliant zijn met geldende wetgeving en accuraat geborgd worden?

MAATSCHAPPELIJK

De maatschappelijke waarde van sport is enorm. Sport brengt mensen uit alle lagen en culturen samen, sport bevordert ons welzijn en sport beïnvloed de totale economie. Maar zijn de maatschappelijke risico’s rond sport ook voldoende geborgd, of staat dit net te vaak in de krant…

Overheid

De overheid speelt een belangrijke rol bij Sport. Enerzijds worden veel sporten mogelijk door de overheid en haar bijdragen, anderzijds moet de overheid vergunningen en ontheffingen beoordelen voor evenementen/subsidies en accommodaties. Ook borgt de overheid de veiligheid en bijvoorbeeld beschikbaarheid van hulpdiensten zoals Politie, Ambulance en Brandweer. Het juridisch kader waar de overheid op kan leunen is beperkt. SportKeur helpt willekeur te voorkomen bevordert onderling inzicht en leren.

Communicatie

Communicatie rond sport en sportevenementen, maar ook bij calamiteiten bij sport is essentieel. De risicodialoog en risicoperceptie maakt daar onderdeel van uit. Communicatie gaat over risico’s maar is ook een zelfstandig risico-onderwerp. Weet u WAT u WANNEER en op welke WIJZE door WIE laat vertellen en op welk MOMENT?

Additioneel

Het vangnet voor alle risico’s die niet onder de vorige blokken zijn te vangen…

SportKeur
op locatie

Niet alleen de software is mobiel en offline! Het team achter SportKeur is dat ook. Juist door op locatie- of dat nu in de gymzaal is, tijdens een sportevenement of op het circuit- aanwezig te zijn en data vast te leggen met SportKeur leert het systeem steeds meer.

...SportKeur bevat 10 categorieën met risico's maar brengt deze allemaal met elkaar in verband

90%

van de risico's komt voort uit menselijk gedrag.

Waar wij goed in zijn
Risicomanagement
85%
Compliance
73%
Gebruiksvriendelijkheid
86%
Integraal voor iedereen
92%
Sportprotocollen
72%
SPORTKEUR

DE centrale database met sportrisico’s met een webbased backoffice, apps (iOS en Android) en koppelvlakken voor iedereen die met sport te maken heeft!

Inloggen en gaan!
Alles in 1 overzicht
Collega informatie delen
Trend, historie en risicoverloop
Webbased backoffice: in control!
Sportrisico’s vanaf tekening gemanaged!
Vastlegging en op de achtergrond direct risico en wetgeving geborgd
Actuele protocollen voor ieder onderwerp
CONSORTIUM ACHTER SPORTKEUR

Humberto Tan reikte namens Sportinnovator en het Topteam Sport in 2020 een ambitieuze prijs uit voor de doorontwikkeling van SportKeur aan ons consortium!

Schermafbeelding 2020-08-18 om 07.34.02
Schermafbeelding 2020-08-18 om 07.36.57
Schermafbeelding 2020-08-18 om 07.39.09
Logo-GemeenteApeldoorn-edited
Schermafbeelding 2020-08-18 om 09.52.21
Hoe werkt het?

Iedereen die een sportrisico erkent, kan dit in SportKeur zetten.

SportKeur kan alle sportrisico’s aan elkaar relateren.

Iedereen kan van elkaar leren.

01.

Inventarisatie

Inventariseren vanuit theorie en praktijk. Vooraf foutenboomanalyses maken, bowtie modellen toepassen en classificatiemodellen zoals Fine&Wiruth selecteren, of gewoon met de app in het veld een foto en een constatering maken. Inventariseren kan samen en op verschillende manieren!

 

 

 

02.

RISKAPPETITE

De riskappetite oftewel hetgeen acceptabel is als restrisico is niet voor iedereen hetzelfde.

Als een geinventariseerd risico groter is dan jou riskappetite, wil je maatregelen nemen. De beheersmaatregelen maken dat je van risicoanalyse naar risicomanagement gaat.

Soms legt de wetgever de riskappetite vast: SportKeur bevat daarom een complete juridische databank!

03.

EVALUATIE

Als je risico’s inventariseert en beheersmaatregelen wil treffen is het ook van belang dat dit juist wordt uitgevoerd. Dat leg je in de praktijk vast. Handmatig, met de apps of via koppelingen met bijvoorbeeld drones.

De evaluatie en het Plan van Aanpak laten zien OF de beheersmaatregelen worden uitgevoerd en ook OF ze goed werken. Zo blijven we leren en is morgen steeds beter dan vandaag!

Wat de sportkeur gebruikers zeggen

De toegevoegde waarde van SportKeur zit in de problemen die het voor onze gebruikers oplost, voor zij zich openbaren!

Sportinnovator

SportKeur geeft invulling aan het Nationaal Sportakkoord!

Stichting Waarborgfonds Sport

Voor financiering is inzicht in risico’s nodig!

Veiligheidsregio
Creative Heads Inc.

Als Veiligheidsregio hebben wij te maken met de risico’s van sporten, sportaccommodaties en bij evenementen!

Nijha BV

Als leverancier van sport- en speeltoestellen kunnen wij aantonen dat de risico’s op letsel geborgd zijn!

Sudwest Fryslan

Als gemeente beheren wij accommodaties en speelplaatsen en zijn we betrokken bij sportevenementen. Die risico’s willen we goed in beeld hebben!

NIEUWS
SPORTKEUR
FUN.SAVE.SPORT

Krijg onbeperkt inzicht in sportrisico’s, slaap beter, presteer beter!